Пещерата е отворена всеки ден през следните часове:

През летния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

През зимния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

Телефон: +30 2324082045
Факс: +30 324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Парк за обучение за движението по пътищата

Община Алистрати разполага с един от най-модерните паркове за обучение по безопасност на движението на деца и младежи. Общата му площ е 6.025 кв.м. и се намира на север от пътя Серес-Драма. Паркът обслужва учениците от Общината и посетителите на Пещерата. Целта на създаването на парка е да допринесе за обучението по безопасност на движението на младежите и децата със специални нужди и правилата за движение, съчетавайки играта с теорията и практиката. При направата на плана на парка са взети предвид спецификациите от Аристотелския университет в Солун, като геометричните елементи са адаптирани към геометричните дадености на парка.