Пещерата е отворена всеки ден през следните часове:

През летния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

През зимния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

Телефон: +30 2324082045
Факс: +30 324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Климатични условия

След проучване на климатичните условия на пещерата, бе установено, че поради малкия брой отвори и естествени източници на въздух, естествената вентилация в пещерата е недостатъчна. Освен това, поради малката дебелина на външните слоеве (10-30м) температурата в пещерата е сравнително висока (15-17oC), като поради понижената вентилация тази температура се запазва и през зимата. Всичко това води до повишена влажност през пролетта (95-105%).