Пещерата е отворена всеки ден през следните часове:

През летния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

През зимния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

Телефон: +30 2324082045
Факс: +30 324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Палеонтология

Пещерата Алистрати заема площ от поне 25.000 кв.м и дължина 3.000м и се отличава с уникална екосистема с изключителна рядкост. Фауната, покриваща цялата повърхност на пещерата датира от преди около 2.000.000 години… Богатото разнообразие от сталактити и сталагмити, с хиляди извивки и форми, пленяват фантазията, очароват и омайват погледа на посетителите. Внушителността на декора е изграждана тихомълком милиони години. Множеството пещерни образувания надминават всички очаквания с богатството и красотата си. Спектакълът от белоснежни сталактити на невероятен червен фон, с височина достигаща на места до около 35м, и групите тънки и чудновати по форма образувания, заедно с извисилите от тавана сталактити с дължина 15м, приковава погледа на посетителя. Още първите посетители на пещерата - австрийци, начело с д-р Роберт Зееман – установяват, че това е една от най-красивите пещери в Европа. През 1975г. в свое писмо Община Алистрати информира Гръцкото спелеологично дружество за съществуването на планината, която под ръководството на професора по геология и палеонтология от Атинския университет Н. Симеонидис става тема на негово проучване от 1977г. Повечето гръцки пещери са се оформили главно през Плейстоцена, тоест през последните 3 милиона години. Като цяло на гръцка територия развитието на калцитни камъни и подходящите климатични условия са обословили оформянето на хиляди пещери като постоянно биват откривани нови такива.