Пещерата е отворена всеки ден през следните часове:

През летния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

През зимния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

Телефон: +30 2324082045
Факс: +30 324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Абиотични Зони

Пещерата е една от най-необикновените екосистеми. Нейната неорганична природа, тоест различните пещерни образувания, каменният ѝ декор, включващ сталактити, сталагмити, хеликтити, чудновати висулки, сталактони, каменни легени, пещерни бисери, овали, масиви, синтрови корали и др, се образуват в течение на дълги години.