Пещерата е отворена всеки ден през следните часове:

През летния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

През зимния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

Телефон: +30 2324082045
Факс: +30 324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Геология

Гърция е покрита на 40% от калцитни камъни, които са основната причина за образуването на пещерите. От тези камъни, получени в резултат от ерозия и химическа дейност, се образуват различни галерии, пещери, както и други подземни карстови форми като кухини, пропасти, бездни и др. Образуването на пещерата при Алистрати, Серес се дължи главно на ерозия в подземните пластове. С този факт се обяснява и височината на тунелите, която е значително по-голяма по сравнение с широчината им. Подземният карст1 в района Петрото на Алистрати е поразяващ с размерите си. Кой би предположил, че целият район на Петрото е обсипан с малки и големи пещери, които не са изучени докрай и не е изключено да се докаже, че са свързани помежду си по някакъв начин.