Пещерата е отворена всеки ден през следните часове:

През летния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

През зимния сезон:
Ежедневно: от 09:00 до 17:00

Телефон: +30 2324082045
Факс: +30 324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Разходка с влак в клисурата на река Ангити

Разходката с влак в клисурата на река Ангити е с продължителност около един час и посетителят може да се възхите не само на лъкатушенията на реката, прилични на древногръцки меандри, но и на пещерните рисунки, изобразяващи човешка дейност и различни животни от онази епоха, преди около 2500 години. Посетителят, освен на красотите на реката, може да се наслади на флората и фауната, които са от най-редко срещаните – може да види орли, соколи, птици от семейство Чапли, Сива Чапла и др.