ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

28/03/2016 // ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (2 ΔΙΜΗΝΑ) ΑΡΘΡΟ 14 παρ.2 ΠΕΡ.ΙΕ ΤΟΥ Ν.2190/1994

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ(A&B) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΓΟΝΕΑΣ/ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Αρτεκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
              LOWER PROFICIENCY          
1 ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ 1 318   ΝΑΙ     150   468
2 ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΙ 1 382   ΝΑΙ 0       382
3 ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΙ Α 348 ΝΑΙ         110 458
4 ΠΥΡΠΙΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΙ Α 356 ΝΑΙ   0       356
5 ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ Α 342 ΝΑΙ   0       342
6 ΠΑΣΙΑΛΗ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΙ Β 214     800       1014
                           
    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      
    ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ                    
    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                    
    ΚΕΛΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ