ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σπήλαιο λειτουργεί καθημερινά τις εξής ώρες:

Κατά την θερινή περίοδο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ:
ΙΟΥΝΙΟΣ: 9:00π.μ-18:00μ.μ
ΙΟΥΛΙΟΣ: 9:00π.μ-19:00μμ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 9:00π.μ-19:00μ.μ

Κατά την χειμερινή περίοδο
Καθημερινά: 09:00 - 17:00

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

28/03/2016 // ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (2 ΔΙΜΗΝΑ) ΑΡΘΡΟ 14 παρ.2 ΠΕΡ.ΙΕ ΤΟΥ Ν.2190/1994

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ(A&B) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΓΟΝΕΑΣ/ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Αρτεκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
              LOWER PROFICIENCY          
1 ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ 1 318   ΝΑΙ     150   468
2 ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΙ 1 382   ΝΑΙ 0       382
3 ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΙ Α 348 ΝΑΙ         110 458
4 ΠΥΡΠΙΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΙ Α 356 ΝΑΙ   0       356
5 ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ Α 342 ΝΑΙ   0       342
6 ΠΑΣΙΑΛΗ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΙ Β 214     800       1014
                           
    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      
    ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ                    
    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                    
    ΚΕΛΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ