ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σπήλαιο λειτουργεί καθημερινά τις εξής ώρες:

Κατά την θερινή περίοδο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ:
ΙΟΥΝΙΟΣ: 9:00π.μ-18:00μ.μ
ΙΟΥΛΙΟΣ: 9:00π.μ-19:00μμ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 9:00π.μ-19:00μ.μ

Κατά την χειμερινή περίοδο
Καθημερινά: 09:00 - 17:00

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

11/05/2016 // ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ αριθμ.Τέκων ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Αρ.τεκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΠΑΣΙΑΛΗ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΙ 214 800 0 0 0 1014
2 ΠΛΕΥΝΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ 336,2 0 0 0 30 366,2