ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

11/05/2016 // ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ αριθμ.Τέκων ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Αρ.τεκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΠΑΣΙΑΛΗ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΙ 214 800 0 0 0 1014
2 ΠΛΕΥΝΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ 336,2 0 0 0 30 366,2