ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

18/06/2016 // ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ (Αγγλικη Γλωσσα)- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

 

                         
ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ  
      (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.Πρ.117(6/6/16)    
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ     
1 ΡΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΙ 294      PROFICIENCY IN ENGLISH MICHIGAN 0 0 1 294    
                         
                         
                         
   ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
    (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.Πρ.117(6/6/16)      
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β'ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ     
1 ΚΑΡΤΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ 374 Advanced level Certificate in English C1 GOETHE-ZERTIFIKAT Β1  0 0 374    
                         
                         
                         
                         
   ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΟΛΟ     
1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΙ 258 Lower   0 200 458         
2 ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΙ 390 Lower 0 0 0 390    
                         
                         
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ- ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
    (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.Πρ.117(6/6/16)      
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΤΙΤΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ(ΜΗΝΕΣ) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Παρατηρήσεις    
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΑΙ 216,20  ΌΧΙ   0 0 Δεν προσκόμισε πτυχιο αγγλικής γλώσσας    
2 ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΑΙ 382,00  ΝΑΙ   0 0 Σύναψη νεάς σύμβασης μέσα στο δωδεκάμηνο είναι άκυρη Ν.3812(28/12/2009)    
3 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ NAI 378 ΝΑΙ   0 0 Δεν προσκομισε μετάφραση του πτυχίου  της ξένης γλώσσας    
4 ΙΩΑΝΝΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΌΧΙ 346 ΝΑΙ   0 0 Δεν προσκομισε μετάφραση των πτυχιών  ξένων γλωσσών    
                         
          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ            
        ΜΗΤΡΕΝΤΖΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ              
        ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ            
        ΚΕΛΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ