ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

16/09/2016 // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

 
 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε-OTA
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 62046
ΣΕΡΡΕΣ                                                                       ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ  1/9/2016
                                                                                    Προς : Μέλη Γ.Σ
                                                                                  Αρ.πρωτ: 186
 
                                               
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  η οποία θα γίνει στα γραφεία τoυ Δημου Ν.Ζιχνης  στις  25 Σεπτεμβριου,  ημέρα Κυριακή  και ώρα  12:00μ.μ για την συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων :
1)Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3)Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ.
4) Εκλογή δύο (2) ελεγκτών για τη χρήση 2016.
 
 
 
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 
 
 
ΒΑΒΛΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗ