ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

23/01/2017 // ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ

Φορέας:ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ                    
Ανακοινωση: ΣΟΧ1/2017                                          
Διάρκεια Σύμβασης:8 μήνες                                          
                ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    
                                               
Α.Π ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΩΛΥΜΑ ΟΧΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (Αρ.τεκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΓΟΝΕΑΣ Η'ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (Αρ.τεκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΓΟΝΕΑΣ Η'ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)    
14(13-1-17) ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ 374188 ΌΧΙ ΝΑΙ ΚΥΡΙΑ 38         18 11 800         360 77 1237 1