ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

30/08/2017 // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε-OTA

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 62046

ΣΕΡΡΕΣ                                                                     

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ  25/8/2016

                                                                                    Προς : Μέλη Γ.Σ

                                                                                  Αρ.πρωτ: 180

 

                                               

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  η οποία θα γίνει στα γραφεία τoυ Δημου Ν.Ζιχνης  στις  8  Σεπτεμβριου,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12:00μ.μ για την συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων :

1)Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστασεων συμφωνα με τα Ε.Λ.Π του Ν.4308/2014 της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

3)Έγκριση αμοιβών του Προεδρου, Αντ/δρου και μελών του ΔΣ.

4) Εκλογή δύο (2) ελεγκτών για τη χρήση 2017.

 

 

 

 

 

 

Ο Δημαρχος Ν.Ζιχνης

 

 

Δαιρετζης Ανδρεας