ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

25/02/2019 // ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
62045 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2324082045
ΦΑΞ:2324082046
www.alistraticave.gr                                                                  Αριθμ.Πρωτ: 45
                                                                                                Ημερομηνία : 25-2-2019
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
Εχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007
2.       Την υπ.αριθμ.6-1/27-1-2019
3.       Τα υπ.αριθμ.2,3,6,7,8,9 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας.
 
Ανακοινώνει ότι
Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:
-          Τριών(3) ατόμων ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.
 
Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 28/2/2019, ημέρα Πέμπτη στις 13:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2.       Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)
3.       Βεβαιωση Εντοπιοτητας Δημου Ν.Ζιχνης
Επιπρόσθετα:
1.Πιστοποιητικο Γνώσης Ξένης Γλώσσας (Αγγλικα)
2.Βεβαιωση Ανεργίας
3.Εμπειρία ως Συνοδος Επισκεπτων (ΔΕ)
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΠ Αλιστράτης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σπηλαίου Αλιστράτης καθώς και στην ιστοσελίδα του Σπηλαίου.
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 

                                                                                                               Στέφου Αριστοτέλης