ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

06/11/2019 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

62045 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΗΛ:2324082045

ΦΑΞ:2324082046

Email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr                                                      Αριθμ.Πρωτ: 312

                                                                                                Ημερομηνία : 5-11-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη :

1.       Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007

2.       Την υπ.αριθμ.34-10/3-11-2019

3.       Τα υπ.αριθμ.13 και 16 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού διαχειρισης της εταιρείας.

 

Ανακοινώνει ότι

Θα προβεί στην ανάθεση έργου για τεχνικό ασφάλειας με σύμβαση εξάμηνης  διάρκειας

 

Προθεσμία υποβολή προσφορών αιτήσεων έως 8/11/2019, ημέρα Παρασκευή στις 13:00.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο email info@alistraticave.gr

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Κορδοκούζης Θεόδωρος