ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

06/11/2019 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη :

1.       Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007

2.       Την υπ.αριθμ.36-10/3-11-2019

3.       Τα υπ.αριθμ.2,3,6,7,8,9 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας.

 

Ανακοινώνει ότι

Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:

-          Ένα(1) άτομο ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.

 

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 8/11/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 13:00.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

2.       Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)

3.       Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν.Ζιχνης

Επιπρόσθετα:

1.Αριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

2.Αριστη Γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΠ Αλιστράτης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σπηλαίου Αλιστράτης .

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Κορδοκούζης Θεόδωρος