ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

13/11/2019 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
62045 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2324082045
ΦΑΞ:2324082046
www.alistraticave.gr                                                      Αριθμ.Πρωτ: 328
                                                                                                Ημερομηνία : 13-11-2019
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007
2.       Τα υπ.αριθμ.13 και 17 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού διαχειρισης της εταιρείας.
 
Ανακοινώνει ότι: Θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών
 
Α) Lego Mindstroms 3V3-31313 τεμ 1
     B)   Εκτυπωτη SILHOUETTE CAMEO® 3 - SLATE GREY τεμ 1
 
 
Προθεσμία υποβολή προσφορών αιτήσεων έως 18/11/2019, ημέρα Δευτερα στις 13:00.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο email info@alistraticave.gr
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Κορδοκούζης Θεόδωρος