ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

20/11/2019 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
62045 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2324082045
ΦΑΞ:2324082046
www.alistraticave.gr                                                      Αριθμ.Πρωτ: 350
                                                                                                Ημερομηνία : 20-11-2019
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007
2.       Τα υπ.αριθμ.13 και 16 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού διαχειρισης της εταιρείας.
 
Ανακοινώνει ότι
Θα προβεί στην   συντηρηση και πιστοποιηση του ανελκυστηρα
 
Προθεσμία υποβολή προσφορών αιτήσεων έως 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή στις 13:00.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο email info@alistraticave.gr
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Κορδοκούζης Θεόδωρος