ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

27/01/2020 // Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3, 3.2.1 και 3.2.2 στο πλαίσιο του έργου: «Modernization, promotion and exploitation of caves/My Caves» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3, 3.2.1 και 3.2.2 στο πλαίσιο του έργου:
“Modernization, promotion and exploitation of caves/My Caves ”
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας -τιμή

* Κατεβάστε την διακήρυξη