ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

19/02/2020 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΦΑΞ:2324082046 Email: info@alistraticave.gr www.alistraticave.gr Αριθμ.Πρωτ: 91 Ημερομηνία : 18-02-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007 2. Τα υπ.αριθμ.2,3,6,7,8,9 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας. 3. Την υπ.αριθμ 10-3/18-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοινώνει ότι Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων λογω έκτακτων αναγκών: - Δύο(2) άτομα ΔΕ με αντικείμενο Συνοδός Επισκεπτών Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια. Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 20/02/2020, ημέρα Πέμπτη στις 15:00. Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 2. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ) 3. Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν.Ζιχνης Επιπρόσθετα: 1.Αριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 2.Αριστη Γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΠ Αλιστράτης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σπηλαίου Αλιστράτης . Ο Πρόεδρος Κορδοκούζης Θεόδωρος