ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

11/09/2020 // Προσκληση γαι Τακτικη Γενικη Συνελευση των Μετοχων

 ΣΠΗΛAΙΟ AΛΙΣTPΑTΗΣ A.E

EΠΙXEΙΡΗΣΗ- ΔΙAΧEΙPΙΣΗΣ                                            Αλιστρατη 9/9/2020

 AΛΙΣTPAΤΗ  ΤΚ 62045                                                    Αρ.Πρωτ:256     

 TΗΛ: 2324082045                                                             Προς: Τα μελη Γ.Σ

FΑΧ:2324082046

 

Πρόσκληση

 Παρακαλείστε να προσέλθετε την ΔEYTEPA 21 Σεπτεμβρίου 2Ο2O και ωρα 12:00 στο Δημαρχείο Ν. Ζιχνης για την τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ  των μετόχων της εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα:

 1.,Εγκριοη Xρηματοοικονομικων καταστάσεων 2019 μετα των εκθέσεων των ελεγκτών

 2. Aπαλλαγη μελών Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης  2Ο19

 3. 'Eγκριοη αμοιβών πρόεδρου και μελών Δ.Σ

 4.Eκλoγη δυο νέων ελεγκτών μετα τους αναπληρωματικούς τους για την χρήση 2020

5. Eγκριση αντικαταστασης μελους Δ.Σ 

 

 

 

                                                                                Ο Δημαρχος

 

                                                                                Παντελης Μποζης