Κατηγορία: Νέα & Ανακοινώσεις

Κατηγορία: Νέα & Ανακοινώσεις

Αίτημα παράτασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotion an dexploitation of caves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACB
16 Σεπτεμβρίου, 2020 Νέα & Ανακοινώσεις admin

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης – Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε Αρ. Αποφ. :32 Θέμα : «Αίτημα παράτασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotion an dexploitation of caves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACB»  Στην Αλιστράτη σήμερα και στα

Read More