ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ