Εφαρμογη VR

Ο στόχος της  εφαρμογής του VR  είναι η ανάπτυξη και κατασκευή μιας πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας (λογισμικό) σε τελευταίας τεχνολογίας αιχμής κράνη (head mounted displays). Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει στους επισκέπτες του σπηλαίου να περιηγηθούν σε σημεία μη εύκολα προσπελάσιμα (π.χ. ο χρήστης να πετάξει μέσα στο εικονικό σπήλαιο) αλλά και διαδικτυακά από το σπίτι του ή το κινητό του τηλέφωνο να περιηγηθεί στο εικονικό σπήλαιο. Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί πια μοναδικό εργαλείο προσέλκυσης εκπαιδευτικών δράσεων, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διαδραστικών αναπαραστάσεων σε επισκέπτες, μαθητές, πολίτες αλλά και σαν πλατφόρμα δημιουργίας καινούργιων, καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Στόχος της είναι να μεταφέρει τους χρήστες σε ένα συνθετικό, τεχνητό, εικονικό και φτιαγμένο από υπολογιστή, τρισδιάστατο ρεαλιστικό περιβάλλον όπου ο χρήστης έχει την εντύπωση της ύπαρξης του μέσα σε αυτό και επιπλέον έχει την ικανότητα να πλοηγηθεί και να χειριστεί τα αντικείμενά του.

Τεχνική Περιγραφή: H πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας θα βασίζεται σε έναν αριθμό φορητών οθόνων κεφαλιού (head mounted displays). Η επιλογή αυτή είναι ενδεδειγμένη για λόγους αυξημένης ποιότητας και πιστότητας αλληλεπίδρασης σε εικονικά περιβάλλοντα για τους επισκέπτες. Το λογισμικό ελεύθερης περιήγησης σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, που θα αναπτυχθεί και υλοποιηθεί θα πρέπει να υλοποιεί τους πιο αποδοτικούς αλγόριθμους προσομοίωσης κίνησης εικονικής κάμερας και φωτοαπόδοσης σκηνής σε πραγματικό χρόνο (state-of-the-art virtual reality real-time rendering and character animation algorithms), και να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. προσομοίωση γενικού φωτισμού σε πραγματικό χρόνο,
  2. ελεύθερη περιήγηση κάμερας εικονικής
  3. πραγματικότητας σε τρισδιάστατα μοντελοποιημένα
  4. περιβάλλοντα με υφές
  5. προσομοίωση κίνησης εικονικών χαρακτήρων
  6. σχεδίαση βέλτιστου μονοπατιού, και κίνηση πάνω στο
  7. μονοπάτι της εικονικής κάμερας με παράλληλα ηχητικά
  8. εφέ και επεξηγήσεις για εικονική ξενάγηση
  9. Αλληλεπίδραση με χρήστες.

και οι αφηγήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά.