Εφαρμογή Επαυξημένης πραγματικότητας – QR

Μια καθοδηγημένη εφαρμογή οπτικής πρόσβασης, που παρέχει περιεχόμενο πολυμέσων στους επισκέπτες του σπηλαίου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία QR. Οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή και το περιεχόμενο πολυμέσων στην αρχή της επίσκεψής τους. Εξερευνώντας το σπήλαιο, θα μπορούν να σαρώσουν τους κωδικούς ετικετών QR στη διαδρομή τους, ενεργοποιώντας το περιεχόμενο πολυμέσων σε σχέση με τη θέση τους.

Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα και την οθόνη του smartphone / tablet του, για να δει μέσα στο σπήλαιο. Η προβολή που εμφανίζεται θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο. Σε πολύ μικρά είδη, η οθόνη της συσκευής θα λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός.

Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί για smartphone και tablet που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android. Το περιεχόμενο θα είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή και θα είναι εύκολο να τροποποιηθεί και να επεκταθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας αρχεία πολυμέσων και δομή XML. Θα είναι μια εγγενής εφαρμογή, που δε βασίζεται στη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή στο σήμα GPS, καθώς δεν είναι διαθέσιμα μέσα σε ένα σπήλαιο.. Επίσης, η εφαρμογή θα μπορεί να δέχεται μηνύματα από τη διοίκηση του σπηλαίου, σχετικά με ειδικές εκδηλώσεις, προσφορές κ.λπ. και να σχηματίζει ένα δίκτυο κοινωνικών μέσων.

Το σύστημα θα είναι πολύγλωσσο. Η αρχική οθόνη της εφαρμογής θα επιτρέψει στον χρήστη να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες γλώσσες, αποκτώντας πρόσβαση στη γλώσσα που εξαρτάται από την επιλογή του. Το κείμενο θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα βουλγαρικά