ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00