Θέμα:Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνανάθεσηπαροχήςυπηρεσιώνεπαληθευτή/ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου δαπανών στην Επιχείρηση Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Modernization, promotion and exploitation of caves – Μy-Caves» στο πλαίσιοτουΠρογράμματοςΣυνεργασίαςINTERREGV-A ΕΛΛΑΔΑ–BOΥΛΓΑΡΙΑ2014–2020»

Θέμα:Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνανάθεσηπαροχήςυπηρεσιώνεπαληθευτή/ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου δαπανών στην Επιχείρηση Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Modernization, promotion and exploitation of caves – Μy-Caves» στο πλαίσιοτουΠρογράμματοςΣυνεργασίαςINTERREGV-A ΕΛΛΑΔΑ–BOΥΛΓΑΡΙΑ2014–2020»
4 Αυγούστου, 2021 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Θέμα:Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνανάθεσηπαροχήςυπηρεσιώνεπαληθευτή/ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου δαπανών στην Επιχείρηση Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Modernization, promotion and exploitation of caves – Μy-Caves» στο πλαίσιοτουΠρογράμματοςΣυνεργασίαςINTERREGV-A ΕΛΛΑΔΑ–BOΥΛΓΑΡΙΑ2014–2020» Χωρίς κατηγορία ali-admin-cave
About The Author